Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-12-03 16:55:58
№ 20181119GXnw3051438

Описание:ПубликацияДата
Обявление за поръчка 2018-12-03 16:55:00
Решение за откриване на процедура 2018-12-03 16:55:00
Договор за изготвяне на документация за обществена поръчка 2018-12-03 17:05:00
Документация за участие 2018-12-04 14:25:00
ЕЕЕДОП 2018-12-04 14:30:00
СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) 2018-12-04 14:30:00
Методическо указание на АОП за попълване на еЕЕДОП 2018-12-04 14:30:00
Разяснение 2018-12-07 16:45:00
Разяснение 2018-12-13 09:25:00
Разяснение 2018-12-14 16:20:00
Разяснение 2018-12-27 16:10:00
Решение ВСС-270 от 09.01.2019г. за прекратяване на процедурата 2019-01-10 09:29:00
Обявление за възложена поръчка - прекратяване 2019-01-25 10:44:00

<-- Обратно към поръчки