Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Извършване на общ анализ на цена, обосновка за необходимите разходи за извършване на СМР и доставка на необходимото оборудване и определяне на цена на квадратен метър и общ индикативен бюджет за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Проектиране, осн

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2018-12-14 10:51:11
№ 20181214pItn3077923

Описание:

Висш съдебен съвет, въз основа на решение по т. 1.3 на Комисия „Управление на собствеността“ по протокол №42 от заседание, проведено на 05.12.2018г, отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти за извършване на общ анализ на цена на всички основни пера, с обосновка за необходимите разходи за извършване на СМР и доставка на необходимото оборудване /обем и вид на работата на основните дейности и техните поддейности/ за нуждите на ВСС, като се определи цена на квадратен метър и общ индикативен бюджет за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот – публична държавна собственост, находящ се на бул. „Александър Стамболийски” №82 за нуждите на специализираните органи на съдебната власт – съд и прокуратура“.

Техническата спецификация и изходните данни за обекта са достъпни на следния адрес:

http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180925gJaj3019124

 

Прогнозната стойност на услугата по извършване на анализа  е в размер до 29 900 лв.

Оферти могат да се представят в срок до 17:00 часа на 03.01.2019 г. в деловодството на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. “Екзарх Йосиф” № 12.

За улеснение, офертите могат да бъдат изготвени по приложения образец.

            Във връзка с подготовката и организирането на обществена поръчка с предмет „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот – публична държавна собственост, находящ се на бул. „Александър Стамболийски” №82 за нуждите на специализираните органи на съдебната власт – съд и прокуратура“ в настоящия раздел ще бъде публикувана информацията по чл. 44 от ЗОП.

Документи
01172018141112_ОБЯВА ВСС.docx
01252018141112_образец оферта.docx

ПубликацияДата
Договор №ВСС - 1586/ 06.02.2019г. 2019-02-26 14:58:00
Оферта "БИ ЕС ПРОЕКТ" ЕООД 2019-02-26 15:00:00
Оферта "ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД 2019-02-26 15:01:00
Оферта "РЕДИСКАВЪР" ЕООД 2019-02-26 15:02:00
Приемо-предавателен протокол от 15 февруари 2019г. 2019-04-12 15:04:00
Приемо-предавателен протокол от 18 март 2019г. 2019-04-12 15:24:00

<-- Обратно към поръчки