Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Осигуряване на мерки за информация и комуникация на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“

Тип поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Дата: 2019-02-27 18:22:37
№ 20190215wgKH3097809

Описание:

Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0013, процедура BG05SFOP001-3.001, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”


Документи
27022019271802_Решение ВСС-2799_27.02.2019.pdf
27122019271802_Покана за участие.pdf
27232019271802_Техническа спецификация.pdf
27452019271802_Приложения към поканата за участие.docx
28272019271802_espd-request.xml
28492019271802_espd-request.pdf

ПубликацияДата
Методическо указание на АОП 2019-02-27 18:41:00
Протокол 1 от работата на комисията 2019-03-25 17:52:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения, теглене на жребий и провеждане на преговори 2019-04-01 16:16:00
Протокол 2 от работата на комисията 2019-04-30 17:15:00
Протокол 3 от работата на комисията 2019-04-30 17:17:00
Протокол 4 от работата на комисията 2019-04-30 17:18:00
Протокол 5 от работата на комисията 2019-04-30 17:18:00
Протокол 6 от работата на комисията 2019-04-30 17:19:00
Протокол 7 от работата на комисията 2019-04-30 17:19:00
Протокол 8 от работата на комисията 2019-04-30 17:20:00
Доклад от работата на комисията 2019-04-30 17:21:00
Решение за определяне на изпълнител 2019-04-30 17:22:00
Решение за изменение на Решение №ВСС-5392/30.04.2019г. и определяне за изпълнител на втория класиран участник 2019-05-22 06:30:00
Договор за обществена поръчка 2019-07-11 16:06:00
Обявление за възложена поръчка 2019-07-11 16:06:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-01-16 18:52:00

<-- Обратно към поръчки