Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Проектиране, преустройство и промяна на предназначението на почивна база, находяща се в к.к. "Св.Св. Константин и Елена", гр. Варна в национален учебен център за органите на съдебната власт“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-02-26 14:52:12
№ 20190221yWbK3107593

Описание:

Данните са заличени съгласно чл. 2 от ЗЗЛД


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2019-02-26 14:53:00
Обявление за поръчка 2019-02-26 14:54:00
Документация за участие 2019-02-26 14:58:00
Техническа документация 2019-02-26 15:28:00
Документация Геотехническа експертиза 2019-02-26 15:30:00
документация заснемане сгради 1 2019-02-26 15:33:00
документация заснемане сгради 2 2019-02-26 15:42:00
документация заснемане сгради 3 2019-02-26 15:47:00
документация обследване 2019-02-26 15:48:00
ЕЕЕДОП 2019-02-26 16:26:00
СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) 2019-02-26 16:30:00
Методическо указание на АОП за попълване на еЕЕДОП 2019-02-26 16:30:00
Разяснение 2019-03-11 15:51:00
Разяснение 2019-03-18 17:59:00
Разяснение 2019-03-26 11:34:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2019-05-15 11:42:00
Протокол № 2 от работата на комисията 2019-09-27 15:15:00
Решение за прекратяване на процедура 2019-09-27 15:17:00
Обявление за възложена поръчка - прекратена 2019-10-15 14:30:00

<-- Обратно към поръчки