Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Основен ремонт, преустройство и пристройка с асансьор към сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-03-01 13:18:13
№ 20190228UomD3112917

Описание:

В документите има заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД.


ПубликацияДата
Техническа документация 1 2019-03-01 13:25:00
Техническа документация 2 2019-03-01 13:30:00
Техническа документация 3 2019-03-01 13:34:00
Техническа документация 4 2019-03-01 13:38:00
Техническа документация 5 2019-03-01 13:41:00
Техническа документация 6 2019-03-01 13:44:00
Техническа документация 7 2019-03-01 13:52:00
Техническа документация 8 2019-03-01 13:54:00
Техническа документация 9 2019-03-01 13:56:00
Друга техническа документация 2019-03-01 14:00:00
Решение за откриване на процедура ВСС-2834 от 28.02.2019 2019-03-01 14:04:00
Обявление за поръчка 2019-03-01 14:05:00
Документация за участие 2019-03-01 14:23:00
СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) 2019-03-01 14:27:00
ЕЕЕДОП 2019-03-01 14:34:00
Разяснение 2019-03-14 16:09:00
Разяснение 2019-03-18 18:00:00
Разяснение 2019-03-21 16:51:00
Разяснение 2019-03-26 11:32:00
Разяснение 2019-03-28 17:00:00
Протокол от работата на комисията 2019-07-19 14:33:00
Решение за прекратяване на процедура 2019-07-19 14:41:00
Обявление за възложена поръчка - прекратена 2019-08-08 16:44:00

<-- Обратно към поръчки