Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2019-03-21 14:34:58
№ 20190321DwWb3125281

Описание:

Висш съдебен съвет, въз основа на решение по т. 1.3 на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ по протокол № 4 от заседание, проведено на 28.02.2019г, отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти за извършване на извънгаранционна поддръжка на централизирана система за случайно разпределение на дела.

Извънгаранционно обслужване на системата включва:

·         Извършване на процедури по поддържане в експлоатационна годност на базата данни на системата;

·    Извършване на диагностика на докладваните проблеми с функционалността с цел осигуряване на правилно функциониране на системата;

·         Отстраняване на евентуални грешки в работата на системата;

·  Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни, хардуер и мрежи), използвана от приложението на мястото на инсталация;

·         Възстановяване на системата и данните при евентуален срив;

·     Регулярна проверка на системата по отношение на сигурността, възникнали грешки в работата на системата, измерване на бързодействието, анализ на тенденциите на нарастване на данните и евентуални мерки за избягване на проблеми свързани с това;

·    Извършване на процедури свързани с текущи настройки и преконфигурации на мета данни в системата (прехвърляне на профили на съдии между съдилища, промяна на потребителски електронни адреси и други).

Опционално: Използването на системата за регистриране и проследяване на проблеми работеща в режим 24/7;

Гаранции за сигурност и управление на качеството

Участникът следва да притежава и прилага следните валидни сертификати:

  • Сертификат за съответствие на системата за управление на ИТ услуги, съответстваща на стандарт БДС  EN ISO 9001 или еквивалент;
  • Сертификат за внедрена и сертифицирана системата за управление на качеството на участника със стандарт БДС  EN ISO 20000-1 или еквивалент;
  • Сертификат за управление на информационната сигурност по стандарт ISO/IEC 27001 или еквивалент.

Прогнозната стойност на услугата по извършване на анализа  е в размер до 20000 /двадесет хиляди/ лева без ДДС.

Оферти могат да се представят в срок до 17:00 часа на 04.04.2019 г. в деловодството на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. “Екзарх Йосиф” № 12.

 Определяне на нов срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 19.04.2019 г. в деловодството на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. “Екзарх Йосиф” № 12.


ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки