Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-05-27 16:45:53
№ 20190527PtZb3149407

Описание:

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки и въз основа на решение по т. 7 на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ по протокол № 12 от заседание, проведено на 15.05.2019г., Висш съдебен съвет отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти за извършване на извънгаранционна поддръжка на централизирана система за случайно разпределение на дела.

Извънгаранционно обслужване на системата включва:

·         Извършване на процедури по поддържане в експлоатационна годност на базата данни на системата;

·         Извършване на диагностика на докладваните проблеми с функционалността с цел осигуряване на правилно функциониране на системата;

·         Отстраняване на евентуални грешки в работата на системата;

·         Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни, хардуер и мрежи), използвана от приложението на мястото на инсталация;

·         Възстановяване на системата и данните при евентуален срив;

·         Регулярна проверка на системата по отношение на сигурността, възникнали грешки в работата на системата, измерване на бързодействието, анализ на тенденциитена нарастване на данните и евентуални мерки за избягване на проблеми свързани с това;

·         Извършване на процедури свързани с текущи настройки и преконфигурации на мета данни в системата (прехвърляне на профили на съдии между съдилища, промяна на потребителски електронни адреси и други);

Опционално: Използването на системата за регистриране и проследяване на проблеми работеща в режим 24/7;

Гаранции за сигурност и управление на качеството

Участникът следва да притежава и прилага следните валидни сертификати:

·      -  Сертификат за съответствие на системата за управление на ИТ услуги, съответстваща на стандарт БДС  EN ISO 9001 или еквивалент;

·   - Сертификат за внедрена и сертифицирана системата за управление на качеството на участника със стандарт БДС  EN ISO 20000-1 или еквивалент;

·     -  Сертификат за управление на информационната сигурност по стандарт ISO/IEC 27001 или еквивалент;

 

Срок на извънгаранционната поддръжка на централизирана система за случайно разпределение на дела – 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на договора.

 

Прогнозната стойност на услугата по извършване на извънгаранционна поддръжка е в размер 

до 20000 лв. без ДДС.

 

Оферти могат да се представят в срок до 17:00 часа на 26.06.2019 г. в деловодството на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. “Екзарх Йосиф” № 12.


ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки