Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА Имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от съдебната власт

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2019-09-18 18:47:01
№ 20190918PuOq3241456

Описание:

На основание чл. 12 от Закона за държавната собственост и чл. 57, ал. 4  от Закона за собствеността, ВСС организира и провежда периодично обществена поръчка с предмет "Имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от съдебната власт". На основание чл. 21, ал. 2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка възложителят е използвал външна експертна помощ, като е извършил пазарна консултация.

Във връзка с организирането на горепосочената обществена поръчка в настоящия раздел е публикувана информацията по чл. 44 от ЗОП.ПубликацияДата
Запитване и предоставена информация 2019-09-18 18:56:00
Получено становище 2019-09-18 19:02:00

<-- Обратно към поръчки