Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВСС И СЪДИЛИЩАТА“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-03-13 12:15:19
№ 20200302GYVl3314256

Описание:Документи
19282020131203_Решение за откриване на процедура.pdf
19382020131203_Обявление за поръчка.pdf
20252020131203_Документация за участие 2020.doc
20552020131203_Заглавна страница.pdf
21102020131203_ESPD-BG1.doc
21162020131203_espd-request.pdf
21232020131203_espd-request.xml
21462020131203_Разпределение на количествата техника по съдилища и за ВСС.pdf
21532020131203_Методическо указание на АОП относно предоставяне на еЕЕДОП.pdf

ПубликацияДата
Съобщение във връзка с крайния срок за подаване на оферти 2020-04-10 16:49:00
Съобщение за отлагане на публичното заседание за отваряне на оферти 2020-04-10 16:50:00
Съобщение във връзка с промяна на крайния срок за подаване на оферти и насрочване на публично заседание 2020-04-15 15:51:00
Решение и обявление за изменение или допълнителна информация 2020-04-21 11:33:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител № ВСС-6251/26.06.2020 2020-06-29 15:52:00
Протокол от работата на комисията 2020-06-29 15:53:00
Доклад от работата на комисията 2020-06-29 15:55:00
Обявление за възложена поръчка 2020-08-17 17:35:00
Договор ВСС - 7359 от 22.07.2020 г. и приложения 2020-08-17 17:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-11-20 16:18:00

<-- Обратно към поръчки