Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на ИТ инфраструктура, в която ще работи Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и Специализирана информационна система за мониторинг и анализ (СИСМА)“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-15 12:54:25
№ 20200611emyO3377103

Описание:

В подготовката на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е участвало външно лице. Техническото задание на обществената поръчка, включващо техническа спецификация и критерии за подбор, е изготвено от г-н Александър Ценов.

Информацията по чл. 44 от ЗОП във връзка с определяне на актуална прогнозна стойност за обществената поръчка е публикувана на профила на купувача и е достъпна на:

http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200313cgrs3338314


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура № ВСС-5674/16.06.2020 2020-06-15 12:51:00
Обявление за поръчка 2020-06-15 12:51:00
Документация за участие 2020-06-17 16:03:00
еЕЕДОП 2020-06-17 17:02:00
Решение за изменение 2020-07-02 11:27:00
Документация за участие коригирана 2020-07-02 11:28:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител № ВСС-9647/23.09.2020 2020-09-23 16:45:00
Протокол от работата на комисията 2020-09-23 16:47:00
Доклад от работата на комисията 2020-09-23 16:50:00
Обявление за възложена поръчка 2020-11-12 18:40:00
Договор ВСС - 10737 от 15.10.2020 г. 2020-11-12 18:45:00

<-- Обратно към поръчки