Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодично актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство” за нуждите на органите на съдебната власт – Централно управление и 346 поделения”

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2017-01-30 15:57:00
№ 20170126GHXM2541598

Описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство” за нуждите на органите на съдебната власт – Централно управление и 346 поделения


Документи
31242017301601_Решение за откриване на процедурата.pdf
32012017301601_Покана.pdf
32242017301601_Приложения към покана.doc
32542017301601_ESPD-BG1.doc
33102017301601_Декларация–ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.docx
33362017301601_Декларация–ЗМИП.docx

ПубликацияДата
Протокол 2 от работата на комисията по чл. 54, ал. 7 и ал. 8 от ППЗОП 2017-02-22 14:35:00
Протокол 1 от работата на комисията 2017-02-28 11:14:00
Протокол 3 от работата на комисията 2017-02-28 11:15:00
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 2017-02-28 11:19:00
Решение за определяне на изпълнител 2017-02-28 11:26:00
Обявление за възложена поръчка 2017-03-30 13:31:00
Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП 2017-04-25 10:38:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-03-28 17:40:00
Договор № ВСС-3244 От дата: 2017-03-02 2017-03-30 13:38:00

<-- Обратно към поръчки